A Ciszterci Szent Imre-templom kórusainak történetéről – a viszontagságos idők okán – kevés adat maradt ránk. Sugár Rezső, Rajeczky Benjamin, Forrai Miklós, Margittay Sándor, Bárdos Kornél muzsikus névjegyét a Gimnázium és a templom zenebarátai mindenkor mércének tekinthették. Illő tehát, hogy hagyatékukról e rövid beköszöntőben elsődlegesen megemlékezzünk.

Kórusunk közvetlen elkötelezettségét Bárdos Kornél Albert ciszterci szerzetesnek köszönhetjük, aki – a Gimnázium épületébe települt zeneiskola tanáraként – itt működő együttesét a szomszédos templom zenei szolgálatának alapjává tette. Tanítványa, Czifra János irányításával 1972-ben új korszak vette kezdetét. A fiatal, biztos zenei és lelki útravalóval felhangolt csapat az egyetemi évek, a családalapítás időszakának szépséges-küzdelmes éveit a hangok és visszahangok segítségével tehette otthonossá. Elődöm sűrűsödő külföldi tanulmányai, kötődése okán 1979-ben – ugyancsak Bárdos Kornél erőteréből – csatlakozhattam a Szentimreváros muzsikus közösségéhez előbb segítőként, majd a szolgálat teljességével. A kézből kézbe kapott karmesteri pálca, amely 1972 óta oly sok harmóniát bíztatott, immár három évtized múltán is meglendülő társunk, törekvéseink követője lehet.

E bevezető gondolatok kibontható részleteiről a kinyitható ablakok (linkek) tovább tudósítanak, egy-egy sajátos dallamot leírva. Köszönjük, hogy szerény kísérletünk a világháló kicsit bizonytalan ösvényein keresztül elérte a kedves Olvasót s megoszthatjuk a muzsikus szolgálat mindennapjainak örömét. Dalostársaim nevében is kívánok minden jót.

Csányi Tamás karnagy


Magunkról
Az énekkar 1972-ben alakult és működésének célja a templomi szolgálat, szentmiséken, liturgikus eseményeken, különös tekintettel az egyházi év jeles napjaira. Létszáma 49 fő, repertoárja az egyházi kereteken belül a zenetörténet teljes szélességét átfogja. A gregorián hagyaték mellett a legfontosabb zeneszerzők: Palestrina, Lassus, Monteverdi, Byrd, Vivaldi, Bach, Purcell, Schütz, Haydn, Mozart, Eszterházy, Bruckner, Schubert, Dvorak, Kodály, Bárdos, Szokolay. Törekvésünk a ritkábban hallható és felfedezésre váró művek megszólaltatása pl.: Bruckner: F-dúr, Dvorak: D-dúr, Gounod: C-dúr, Gorczicky: F-dúr, Haydn: C-dúr, Scarlatti: C-dúr, Gabrieli: F-dúr miséje, Tamás Alajos művei valamint a Carmina Burana és Kájoni kódexek bemutatása. Ennek mentén néhány esztendeje a „Történelmi Magyarország egyházi zenéje” mottóval a reneszánsz és barokk korban működött kiváló mesterek – S. Capricornus, F. Pfeifer, J. és M. Haydn, V. Deppisch, J. J. Fuchs, G. J. Werner – hagyatékát igyekszünk felfedezni s megszólaltatni.

Az énekkar Salzburgban, Linzben, Párizsban, Versailles-ban, Frankfurtban, Nürnbergben, Stuttgartban, Sandomierzben (Lengyelország), valamint Kárpátalján és Erdélyben több alkalommal is vendégszerepelt. 2009 – a Haydn-év – alkalmat adott arra, hogy Kismartonban, a szerző egykori templomában, misével szolgálhattunk. 2011 március idusának szép eseménye volt délvidéki (Nagybecskerek, Muzslya, Versec, Székelykeve, Nándorfehérvár) utazásunk-éneklésünk. 2015 pünkösdjén pedig bezártuk a kört a Felvidéken való szolgálattal – Lőcse, Szepeshely, Szepesváralja, Eperjes, Kassa, Rozsnyó nevezetességeit járva és énekelve végig.
Pázmány Péter történelmi szerepe a magyar nyelvű népének fennmaradásában is megkerülhetetlen. 2023. szeptemberében a róla elnevezett bécsi intézmény, a Pázmáneum, alapításának 400. évfordulójára emlékezett. Hálával gondolunk az ünnepi szentmisén való zenei szolgálatra és közösségünk néhány napos, megerősítő együttlétére.

A régi magyar kultúra ápolásának, bemutatásának szándéka vezetett el egy szinte feltáratlan terület, az egyházi népének és a vallásos költészet hagyatékának publikálásához. E tárgyban két – a hazai művelődéstörténet számára kiemelkedő – gyűjtemény maradt ránk; az 1676-ban kiadott Cantus Catholici c. énekgyűjtemény és az 1651-es Cantionale Catholicum. Mindkettő a 15–16. századi templomi dalhagyomány lejegyzése, összesen 1020 versszöveg. E hagyatékot tartalmazó és bemutatató négy MC és CD felvételünk a „Más régi ének” (1996), a „Szép régi ének” (1998), a „Boldogasszonyról való énekek” (2001), a „Szép régi Karácsonyi énekek” (2005) valamint a „Régi karácsonyi és más szép énekek” (2012, digipack formátumban) válogatás.

A Ciszterci Szent Imre-templom karnagya, Csányi Tamás 1982-ben a Liszt F. Zeneakadémián kapott diplomát, mint zenetanár és karnagy. Az itt töltött évek alatt fordult érdeklődése a régi zenekultúra felé, mint férfialt énekes. A középkor és reneszánsz zenéjét, előadói praxisát ösztöndíjasként 1982-83-ban kutatta Brüsszelben, Párizsban és Bécsben, majd hazatérve kapcsolódott a hangversenyélethez. Ennek része 3 ilyen irányú hanglemezfelvétel (Egy trubadúr Magyarországon, J. Pannonius és reneszánsz költők, Régi magyar betlehemes). A budapesti Ciszterci Szent Imre-templom kórusához 1979-ben csatlakozott és azóta vállal részt az egyházközség zenei programjainak szervezésében. Elkötelezett a régi magyar ill. a történelmi Magyarországon keletkezett egyházi hagyaték feldolgozása felé; a 2004-ben, majd 2012-ben ismét megjelent „Szép régi énekek” c. népénekgyűjtemény szerkesztője, közreadója, amely 89 – eddig még nem publikált éneket tartalmaz orgonakísérettel.