Az elmúlt években – a kórus tagjainak hétfőnként – érkezett uze.net egy rövid, továbbgondolni alkalmas gondolat vagy mosolygós mondat, a szellemi-lelki ajándék reményével. Háromszázhuszonöt hét után, ahogy ez a kottában sem szokatlan, most szünetet tartunk.325.
A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az élménynek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, derűt és életet mindennek. Lényege a rendnek, és útja minden jóhoz, igazságoshoz és széphez vezet, amelynek csak láthatatlan, de kápráztató, szenvedélyes és örökkévaló alakja.
Platón
14.12.29.

324.
Közeleg az emberfia
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog
az örök építők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az utat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sírunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.
Dsida
14.12.22.

323.
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Juhász Gyula
14.12.15.

322.
Elindult a szeretet története, amely olyan hosszú, hogy kiterjed az időben, és még mindig nem ér véget. Mindegyikünk egy-egy láncszem ebben a szeretetkötelékben.
Ferenc pápa
14.12.08.
Rita

321.
A pályakezdő kolléga arról faggatta Otto Klemperert, mondaná meg, hogy mi a karmesterség esszenciája.
Válasszon egy tempót, aztán ragaszkodjon hozzá! – hangzott a válasz.
14.12.02.

320.
Viszontlátásra, – mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek –
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.

Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra – holnap.
Vagy ha nem holnap, – hát holnapután.
Vagy ha nem akkor – hát majd azután.
És ha aztán sem – talán egy év múlva.
S ha még akkor sem – hát ezer év múlva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán –
Vidám viszontlátásra mégis, mégis!

Reményik Sándor: Viszontlátásra
14.11.25.

319.
Ahol nincs gondolat, ami az utat mutatná, ott az értékek rendje eltűnik, és evvel együtt értelmét vesztik hősi erőfeszitéseink és szenvedéseink, és a végén csak a tagadás és kétségbeesés marad. A vallás ezért az erkölcs alapja, az erkölcs pedig az élet előfeltétele.

Az első korty a természettudományok poharából ateistává tesz, de a pohár alján Isten vár rád.

Heisenberg
14.11.17.

318.
Én is hülyülök, csak nekem van miből – mondta Kolozsvári Grandpierre Emil nyolcvanéves korában.
14.11.11.

317.
Aki bőven vet, bőven is arat.
Szt. Pál
14.11.03.

316.
Amikor arról kérdeznek, mire van legnagyobb szüksége valakinek, hogy politikussá váljon, azt felelem: „Arra a képességre, hogy megjósolja, mi fog történni másnap, a következő hónapban, a következő évben – és utána képes legyen megmagyarázni, miért nem az következett be.”
Churchill
14.10.28.

315.
A híres tudós mindig ugyanazt az elhasznált kabátot viselte. Amikor az ifjú tanítvány finom célzást tett erre, így szólt:
– Fiatalember, engem ezen a földrészen mindenki ismer. Minek változtatnék?
Néhány év múlva a professzor viszonozta a látogatást. A hosszú repülőút után megjelent a kijáratnál, ugyanabban a felöltőben.
– Kolléga úr, ezen a földrészen engem senki nem ismer. Minek változtatnék?
14.10.21.

314.
A népdal a megíratlan idők lírai emlékezete.
Csoóri Sándor
14.10.13.

313.
Torták, rózsák, égő gyertyák,
s néhány szívből jövő kívánság,
Ha elmúltál már ennyi meg ennyi,
nem kell azt úgy a szívedre venni.
LGT
14.10.07.

312.
Egy jókora macskát
Fogott az egérke,
Nagy munka, nem mondom,
Na de hát megérte.
„Engedj el – könyörgött
A macska riadtan –
Szegény jó szüleim
Aggódnak miattam!”
És bár a cirmosnak
A könnye is megeredt,
Nem tudta meghatni
A kevély egeret.
„Bekaplak!” – ugrott rá
Az egér ordítva,
...eredetiből fordítva.
Romhányi: Műfordítás
14.09.29.

311.
A földön semmi sem alkalmasabb, hogy a szomorút vidámmá, a vidámat szomorúvá tegye, hogy bátorságot nyújtson a csüggedőnek, büszkeséggel töltse el az alázatost, kisebbítse az irigységet és gyűlöletet, mint a zene.
Luther
14.09.22.

310.
Vannak csendek,
mikor a percet
átüti a szó.
Nyiss ki ajtót és ablakot
Isten a látogató.

Hagyd minden dolgod,
a szóra figyelj
Oly ritkán hallható.

Átömlik rajtad mint egy ölelés,
mikor Isten meglátogat,
Te vagy a hang,
a szó.

Károlyi Amy: Szó
14.09.15.
Éva

309.
– Te nem vagy idevalósi – mondta a róka. – Mit keresel?
– Nem – mondta a kis herceg. – Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.
– Kapcsolatokat teremteni?
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra...
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
14.09.08.

308
Ki az a Noé? – kérdezte a dinoszaurusz.
14.09.01.

307.
Minden muzsika célja és végső oka csak az lehet, hogy Istent dicsőítse és az elmét felüdítse. Ahol ezt nem látjuk, ott nincs valódi zene, csak ördögi hangzavar.
Bach
14.06.10.

306.
Elnézést, melyik a nemdohányzó mentőcsónak?
14.06.02.

305.
A család minden életképes társadalom erőforrása; aki azt hiszi, választhat a hullámok között, meg fog fulladni. Akármilyen is lesz az európai világ, az csak a családra épülhet. Aki a családot támadja, a jövőt dobja ki az ablakon.
O.V.
14.05.27.

304.
A múlt század elején történt, hogy az angol parlamentben egy képviselő megakadt a felszólalásában idézett Cicero textusban. Mire a többiek felugrottak s kórusban szavalták tovább.
14.05.19.

303.
Az életem nagyon szép, mert ugyanaz a hivatásom, mint a szenvedélyem. Gyerekekre figyelek. Legbensőbb lényemben érintenek meg. Magukkal ragadnak, elbűvölnek. Fejlődésük olyan, mint a fáké: rejtett. Nem látom hogyan nő az ág, de érzékelem egy-egy levél kibomlását, színe változását. A fa egészét sosem látom.
Kokas Klára
14.05.13.

302.
Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás.
Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem.
Elveted a jellemet, kinő belőle a sors.
Hamvas Béla
14.05.05.

301.
Kedves Kórus!
Nagyon köszönöm a kórusnak az elmúlt hónapok intenzív szolgálatát. Ámulatba ejtően szép szolgálatok voltak. Nagyon szépen köszönöm a sok gyakorlást, időt, fáradságot. Nagyon számítok a kórus liturgikus szolgálataira, értékelve múltját, fontosnak tartva jövőjét!
Hallom, hogy a húsvét sok kedves kis utódot hozott a családok életébe. Mindig öröm az élet! Nagyon sok örömöt és boldogságot kívánok a picikhez!
Áldott szép májust!
Ipoly atya
14.04.27

300.
Juhász Gyula: Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
14.04.23.
Hugi

299.
a kereszt előtt virágozni kezdett egy encián
elmúlt egy nap elmúlt kettő
s harmadnapra elmozdult a kő
Puszta Sándor
14. 04. 14.

298.
Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember.
Széchenyi
14.04.07.

297.
Bizonyos emberek sosem hazudnak annyit, mint vadászat után, háború közben és választások előtt.
Bismarck
14.03.31.

296.
Jézus szenvedése újra érik,
a nagyhét újra ismétlődik.
Kicsit siet, vagy kicsit késik.
Hiába zöldellnek pálmaágak,
a zöld, az élő zöldnek nem felel.
Az ember hite belefárad,
a szenvedés megismétlődik.

De nem panaszkodhatsz másnak,
csak Jézusnak, Isten fiának.
Csak Jézusnak, aki feltámad.

Károlyi Amy

295.
Hol járt a dal?

Hol járt a dal – mit kérditek?
Kutak titkát ki fejti meg?

A dalnak is titok marad,
miért dagad, miért apad.

Hányszor van úgy, hogy mélyre ás,
s ti azt mondjátok: hallgatás.

És mondjátok: meghalt, pedig
csak barlangokba rejtezik.

Mélyen muzsikál odalenn,
de zenéje szövegtelen.

Én ismertem némát, nagyot,
ki Nessus-ingben „hallgatott”.

Hol járt a dal? Könnytől vakon
sötéten ült a sírokon.

Delejes örvényekbe szállt
és sorsot látott és halált.

És villámfényben látta lenn
a szépség testét meztelen.

Az Isten titkát leste meg,
ha újra szól, azért remeg.

De nem vall róla szó soha,
csak a különös mosolya

Áprily
14.03.17.

294.
Helyesen tették a költők, hogy egyesítették a zenét a gyógyítással, mert a gyógyítás feladata az, hogy felhangolja az emberi test különös hárfáját.
Francis Bacon
14.03.10.

293.
Üdvezellek, lelkem szép kis ága,
Üdvezellek, édes magzatom!
Sírásodnak bánatos zajába
Beleolvad örvendő dalom.
Kis parányom, milyen nagy örömmel
Állok itt és nézem képedet!
Kell-e még pap? örömkönnyeimmel
Keresztellek én meg tégedet.
Csillagász lett végre is belőlem,
Itten állok csillagom előtt,
Arcvonásit hosszasan szemlélem,
S találgatom a távol jövőt.

Petőfi
14.03.03.

292.
nevetségesen ismerős
minden mit mondtam s mondok
nehéz nyarunk volt itt az ősz
s jönnek a téli gondok

már csak magamat benned és
magamban téged óvlak
ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak

Kányádi
14.02.25.

291.
Matematikából mindig gyenge voltam.
De a tanáraim legtöbbször nem ismerték fel a válaszaimban rejlő iróniát.
14.02.17.

290.
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Reményik Sándor: Kegyelem (részlet)
14.01.10.
Hugi

289.
Szent az, akivel ha találkozol, semmi kétséged nincs arról, hogy van Isten
Bíró László püspök
14.02.03.

288.
Ha azt akarod, hogy gondoljanak rád: küldj virágot,
Ha azt, hogy emlékezzenek rád: ültess fát,
És ha azt akarod, hogy ne is tudjanak elfelejteni: nevelj embert!
kínai mondás
14.01.27.

287.
Táncolni kell, Uram. A zene majd csak megjön valahonnan.
Kazandzakhis
14.01.19.

286.
A legfontosabb szavak minden nyelvben rövidek. Például az „igen”. Vagy a „szeret”. Vagy az „Isten”. Ezeket a szavakat könnyű kimondani, mégis óriási üres tereket képesek megtölteni.
Coelho
14.01.13.

285.
Nem tudunk nagy dolgokat tenni, csak kicsiket, nagy szeretettel.
Teréz anya
14.01.06.

284.
TÉLI ÜNNEP
A sár éppúgy sár, mint akármikor.
Éppúgy bemocskolja a kristályszél alját,
mint például három hete.
Éppoly szomorú a málló vakolat porlása a falon
s a leveletlen gallyak bádogcsörgése az akácfán.

De jön az ünnep, s nő, fényesedik.
Megtölti a szíveket, s kidől belőlük.
A sár, a gally-csörgés, a málló vakolat: kellék lesz, épp idevaló.
Az ünnepé, mely hívja őket, s lábához szelídíti.
Az ünnepé, mely oly mérhetetlenül hatalmas,
hogy még ellenségét is magához engedheti kockázat, aggodalom nélkül.
Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága.
CSORBA GYŐZŐ
13.12.23.
Hugi

283.
Énekelni örömmel és istenszeretetből boldogság és igaz emberi foglalkozás
Szt. Bernát
13.12.16.

282.
Az erőfeszítés mindig több kell, hogy legyen, mint a lehetőség.
Szokolay Sándor
13.12.09.

281.
Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni.
Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak.
Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak.
Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.
Weöres Sándor
13.12.02.
Hugi

280.
Sok dolgot tud kifejezni egyszerre: ez a zene csodája.
De a legfőbb cél, hogy a sok egyedi hangból az összhangzásban egyetlen új váljék – a sokféleségből egy magasabb harmónia.”
Verdi
13.11.25

279.
Van, aki szalámit árul, van, aki elméleti villamosságtant. Ezek nem lényeges dolgok. A lényeges az, amiről nem beszélünk, mégis a kultúra végső és legfontosabb tartópillére: a tartás és az etika.
Simonyi Károly
13.11.18.

278.
A népzene az ország lelke. Az az ország, mely megtagadja népzenéjét, rászolgált arra, hogy amikor feleszmél, mást se találjon, csak Coca Colát.
M. V. Patel
13.11.11.

277.
A zene feladata közvetíteni ember és Isten között. Egy kultúra addig él, amíg énekelnek benne.
13.11.04.

276.
Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni.
John Lennon
13.10.28.

275.
A léleknyitogató ének és imádság, mint egy szelet az áldott jó kenyérből, úgy hiányzik nekünk.
Ferencz Éva (1951-2013)
13.10.21.

274
Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.
13.10.14.

273.
A minap egy kutya jött be a szobába,
Egyenesen hozzám.
A térdemre tette szelíden
Az első lábát.
És fölnézett rám szelíden:
„Nem lehetnél hűségesebb?
Én mindvégig hűséges vagyok.”
Le kellett sütnöm a szememet
És majdnem hangosan kimondtam
A szentpéteri szót:
„Menj ki tőlem Uram”
De Te jobban tudod, mit gondolok.
És nem mentél ki tőlem.
Sík Sándor
13.10.07.

272.
Az ember legistenibb tulajdonsága a becsületes igyekezete.
C. Jung
13.09.30.
Hugi

271.
Az ember, ki legbelül zenétlen
S nem hat rá édes hangok egyezése,
Az kész az árulásra, taktikára,
S szelleme tompa, mint az éjszaka
S érzelme komor, mint Erberus:
Meg ne bízz benne. Halgass a zenére.
Shakespeare
13. 09. 23.

270.
A szép dolgok összehasonlíthatatlanul szebbek, mint a csúnyák.
Makovecz Imre
13.09.14.

269.
A zene, s különösen az éneklés az ember egyik legközvetlenebb, legszemélyesebb kifejezésmódja, alapszükséglete, istenképmás voltának megnyilvánulása. A Bibliában sok utalást találunk a zenére, énekre. Van, ahol elűzi a gonosz erőket, van, ahol megnyugtat, van, ahol Isten jelenlétét mutatja, az Istenben gyökerező örömet fejezi ki, vagy az életet szimbolizálja. A pusztulás kifejezője, ha valahol „elnémul az ének ”, de a megújuló életet is a zene megszólalása jelzi: „Ajkamra új éneket adott; (...) énekeljetek az Úrnak új éneket...” Mindez mutatja, hogy a zene nagyon mélyen és lényegileg tartozik hozzá a teljes emberi élethez. Ezért buzdít Szent Pál: „Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket, énekeljetek és ujjongjatok az Úrnak!” (Ef 5,19). Éneklés és belső lelki fejlődés között kölcsönös, egymásra ható kapcsolat van, amire szent Ágoston figyelmeztet: „Haladj, és énekelni fogsz, énekelj, és haladni fogsz!”
13.09.10.

268.
Amikor valaki egészen átadja magát Isten akaratának, ott valami páratlanul új kezdődik: ebbe a látható földi országba belép Isten országa. A szerzetes, a pap „Alter Christus”-szá, „Krisztus másávᔠlesz.
Kállay Emil piarista
13. 06. 17.

267.
Soha ne mérd meg a hegyet, mielőtt felmennél a csúcsra.
Majd meglátod, milyen alacsony volt.
13. 06. 10.

266.
A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen.
Longfellow
13. 06. 03.
Judit

265.
Ha megtetted, amit tenned kell, az eredménytelenség oka nem benned rejlik. A dolgokat elfogadni tudni annyi, mint helyesen értelmezni. Ha ezt megértetted, semmi felett nem kell bánkódnod: az út a te utad, a természet mérte rád – neked csak járnod kell rajta.
Marcus Aurelius
13. 05. 27.

264.
Ha úgy élek, amint Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet, akkor sem, ha nem igaz a feltámadás.
De ha igaz és nem így teszek, azt igen bánni fogom.
Neumann János
13. 05. 21.

263.
Ha kritikusaim azt látnák, hogy a Temzén járok, azt mondanák, azért teszem, mert nem tudok úszni.
Margaret Thatcher
13. 05. 14.

262.
Egy ország zenekultúráját nemcsak a muzsikusok alakítják, hanem az egész nép.
Része van abban mindenkinek, a legkisebbekig.
Kodály
13. 05. 06.

261.
Isten a szeretetet adta az embereknek, hogy elbírják egymást és a világot.
Márai
13. 04. 28.

260.
Kora reggel, amikor elhagyta a lakosztályát és kiment a folyosóra, Ferenc pápa egy svájci gárdistát talált a bejárati ajtónál.
– És te mit csinálsz itt? Egész éjjel ébren voltál?
– Igen – válaszolta az őr tisztelettel.
– Állandóan?
– Az egyik kollégám felváltott egy rövid időre.
– És nem vagy fáradt?
– Ez a kötelességem, a Szentatya biztonsága érdekében.
A pápa visszament a lakásába és néhány perc múlva egy székkel a kezében tért vissza
– Legalább ülj le.
Az őr döbbenten válaszolt:
– Bocsásson meg, de nem tehetem! A szabályok nem teszik lehetővé.
– A szabályok?
– A kapitány...
– Valóban? Nos, én vagyok a pápa és arra kérlek, ülj le.
A svájci, rövid vívódás után – alabárdjával a kezében – a széket választotta. Utána pedig megette a lekváros kenyeret is, amit a pápa reggelire hozott neki, mondván:
– Jó étvágyat, testvér.
(szalézi forrás)
13. 04. 22.
J. Tünde

259.
A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy ős evoét a fénybe kiált.

Régi, kiszáradt
tó vize árad,
néma kutakban a víz kibuzog.
Zeng a picinyke
szénfejü cinke
víg dithyrambusa: dactilusok.

Selymit a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.

Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szived?
Áprily
13. 04. 15.

258.
Hogy mit gondolok a nyugati civilizációról?
Azt hiszem, jó ötlet lenne.
Gandi
13. 04. 08.

257.
Tudod, mi volt a hét csoda?
egy újszülött kis homloka,
egy falevélen az az ér,
amely a gyökeréig ér,
egy szó mely idejében jött,
egy darab ég a csend fölött,
egy kéz, amely utánad nyúlt,
mikor csillagod földre hullt,
télen egy jó meleg szoba,
s ha szépen érkezel... Oda.
Szabó Éva
13. 04. 03.

256.
Isten meggyújtotta életünk mécsesét, azért, hogy égjen és sokaknak világítsunk. Mindenkinek a fénye jó. Aki felismeri, hogy Isten milyen gazdagon megajándékozta, hogy fényt adott a szívébe, az ezt a fényt mások felé is sugározni fogja.
13.03.25.
H. Tünde

255.
A fiatalok egy olyan társadalomban nőnek fel, amely nem vár el tőlük semmit, nem neveli őket áldozathozatalra és munkára, nem tudja már, mit jelent a dolgok szépsége és igazsága. Ezért a kamaszok megvetik a múltat és félnek a jövőtől. Az egyház feladata, hogy újra megnyissa előttük a remény ösvényeit.
Ferenc pápa
13.03.19.

254.
Ha maguk ott a hátsó sorban nem hallanak, ne tegyék fel a kezüket, mert rövidlátó vagyok.
W. H. Auden
13.03.12.

253.
A szükséges dolgokban egységre, a kevésbé szükségesekben szabadságra, és mindenben szeretetre törekedjünk.
XXIII. János
13.02.04.
Éva

252.
Jobb, ha az ember a saját dolgát, amit Isten rábízott, még ha rosszul is, de végzi, minthogy a mások dolgát nagyon jól elvégezné.
Hugi
13.02.26.

251.
Jaj, siessünk, híveim!
Mit érzek? – mi szent szag? wer da? –
Jaj! jön, – jön a hamvas szerda!
Béhamvazza szemeim:
Jaj, siessünk, híveim!...
Csokonai Vitéz
13.02.19.

250.
Egy olyan világban, amelynek szüksége van arra, hogy a keresztények megújulva tegyenek tanúságot a szeretetről és az Úrhoz való hűségükről, mindenki érezze annak sürgető szükségét, hogy megelőzzük egymást a szeretetben, a szolgálatban és a jótettekben (vö. Zsid 6,10). Ez a felhívás különösen hangsúlyos a húsvétra való készülés szent időszakában. Miközben szent és gyümölcsöző nagyböjtöt kívánok, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízlak benneteket és mindenkire szívből adom apostoli áldásomat.
XVI. Benedek pápa / 2012. február
13.02.13.

249.
Az ember, ki legbelül zenétlen
S nem hat rá édes hangok egyezése,
Az kész az árulásra, taktikára,
S szelleme tompa, mint az éjszaka
S érzelme komor, mint Erberus:
Meg ne bízz benne. Halgass a zenére.
Shakespeare
13.02.07.

248.
Az útról hazahozhatsz egy és más élményt, föltéve, hogy azok már akkor is veled és benned voltak, mikor otthon vonatra szálltál.
Kosztolányi

247.
Mert dalaimnak azt a részét,
Mely túlnyomónak mondható,
– Minek tagadjam gyöngeségem –
Kegyedhez írtam, kis Kató.

És dalaimnak az a része,
Mely túlnyomónak mondható,
Kegyednek semmiképp se tetszett,
Sőt visszatetszett, kis Kató.

Igaz, hogy önt tegezni mertem,
Ami botránynak mondható,
Mert önt csupán magáznom illik,
Vagy kegyedeznem, kis Kató.

De dalaimnak azt a részét,
Mely túlnyomónak mondható,
Mégis szívemből szívhez írtam,
Az ön szívéhez, kis Kató.

Hogy ön hideg maradt s kegyetlen,
Már ez malőrnek mondható,
Ha bánatomban meghalok most,
Magára vessen, kis Kató.

Magára vessen, ha belőlem
Más nem marad meg, kis Kató,
Mint dalaimnak az a része,
Mely túlnyomónak mondható.
Heltai Jenő
13.01.21.

246.
Egyszer egy ember azt álmodta, hogy új üzlet nyílt a piacon.
Benyitott, s legnagyobb meglepetésére az Isten állt a pult mögött.
– Mit árulsz itt, Uram?
– Mindent, amit a szíved kíván. – válaszolta Ő.
– Lelki békét, szeretetet, boldogságot, bölcsességet és félelemtől való szabadságot szeretnék. De nem csak magamnak, hanem minden embernek a földön.
Az Úr mosolygott.
– Azt hiszem félreértettél. Én nem árulok gyümölcsöt. Csak magokat.
13.01.14.
Hugi

245.
Persze a hóvirág egészen másképp remekmű, mint a napraforgó, de mind a kettő a maga módján egy csoda. A dinnyét sem lehet összehasonlítani a ribizlivel és az egressel, de a maga módján mind szebbé teszi ezt a világot. Nekem például nagyon hiányozna az egres fanyar, szúrós íze, ha nem lenne. Úgy teljes a világ. És valahogy így kell nézni az emberre is.
Böjte Csaba
13.01.07.

244.
A kezdet ugyan nem tart soká, de a legtöbb ezen múlik.
Arisztotelész
13.01.02.

243.
Szüless meg bennünk Tisztaság,
Szüless meg bennünk Béke,
S tedd kezedet a világ
lázas ütőerére.
Túrmezei Erzsébet: Advent (részlet)
12.12.17.

242.
A beszélgetés, a gondolataink megosztása által is közösséget teremtünk másokkal, de az ének által még inkább. Amikor az emberek elkezdenek közösen énekelni, valami új születik bennük. Én magam sokszor átéltem ezt életemben fiatalok között: a közösséget, amely az imából és az énekből születik.
II. János Pál
12.12.10.
Rita

241.
Szeretni valakit azt jelenti, hogy mindig reménykedem benne.
Attól a pillanattól kezdve, hogy megítéltük, korlátoztuk iránta bizalmunkat, egyenlővé tettük és azonosítottuk azzal, amit tudunk róla, és felhagytunk azzal, hogy szeressük. Éppen emiatt később már nem is lesz képes jobbá és nagyobbá válni, hiszen bezártuk őt. Minden jót feltételeznünk kell a másikról, és mernünk kell a szeretetnek lenni ebben a világban, amely már képtelen szeretni.
Charles de Foucauld
12.12.03.
Éva

240.
Az eldőlő fák nagyobb zajt csapnak, mint a növekedő fiatal növények.
Kínai mondás
12.11.26.
Hugi

239
Állatkerti mese
Egy nagymama és az unokája mellé kerültünk. A kislány arcán élénkvörös szeplők virítottak.
A gyerekek sorban álltak a rajzolóművész előtt, s várták, hogy a mester tigrismancsokat fessen az arcukra.
– Annyi a szeplőd, hogy nem jut hely a festésre – szólt oda egy fiú.
A kislány zavarba jött, lehajtotta a fejét. A nagymama leguggolt mellé.
– Én szeretem a szeplőidet – mondta.
– Én nem – suttogta ő.
– A szeplők nagyon szépek – folytatta és megsimogatta unokája arcát.
A kislány felnézett. – Igazán?
– Hát persze! Tudsz még valamit, ami szebb lenne, mint a szeplők? A kislány ránézett nagyanyja mosolygós arcára.
– A ráncok – válaszolta gyengéden.
12.11.20.

238.
A barát olyan valaki, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot és vissza tudja neked énekelni, ha elfelejtetted.
Milne
12.11.12.

237.
A növények megtalálják a helyüket. Forróságban az egyik, kövek között. A másik félig hó alatt, dermesztő szelekben. Amelyiknek nem jár, az esőt sem kéri. Panasz nélkül tudják a rájuk szabott leckét. Igen. Ezen múlik talán minden. Felismerni a senki másra nem érvényes, az abszolút kiszabott, személyre szóló utasítást.
Jókai Anna
12.11.06.

236.
Haladj, és énekelni fogsz, énekelj, és haladni fogsz!
Szent Ágoston
12.10.29.

235.
Boldogok azok, akik észreveszik a szépet olyan helyeken, ahol mások semmit sem látnak.
Camille Pissarro
12.10.24.

234.
Jelenlét
Nézz föl az égre: ott van
felhők és csillagok közt.

Pillants körül a földön:
ott van fűben, virágban,
állatok ámuló szemében,
emberek arcán.

Áss le a föld alá:
csontokból és kövületekből
szándékainak lábnyoma
dereng feléd.

Mindenütt láthatatlan.
Mindenben látható.
Rónay György
12.10.15.
H. Tünde

233.
Lelkem az Istené.
Szívem a mátkámé.
Szeretetem a hazámé.
Hűségem a királyé.
Becsületem a magamé.
Széchenyi
12.10.08.

232.
A tavasznak sem mondhatjuk: „Remélem, hogy hamar jössz, és sokáig maradsz.”
Csak azt mondhatjuk: „Gyere, ajándékozz meg a reménnyel, és maradj, ameddig tudsz.”
Paulo Coelho
12.10.01.

231.
Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást.
Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.
Kol 3.16
12.09.25.

230.
Az óvatos kormányos kikérdezi a tapasztaltakat, mekkora a hullámzás, mit jeleznek a felhők, s az örvényléséről hírhedt vidéket nagy ívben kikerüli.
Seneca
12.09.17.

229.
Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.
Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.
Kosztolányi
12.09.10.

228.
Négy dolog éltet egy országot.
A bölcsek tudománya, a nagyok igazsága, a hősök vitézsége, és a jók imádsága.
örmény közmondás
12.09.02.

227.
A jegyesoktatás befejeztével a pap megkérdezte a fiataloktól, hogy hagyományos vagy modern szertartás szerint kívánnak-e házasságot kötni.
A pár az utóbbi mellett döntött.
Az esküvő napján hatalmas zivatar tört ki, a templomhoz vezető út csupa sár. A vőlegény is feltűrte a nadrágszárát. Amikor az oltár elé értek, a pap odasúgta:
– Engedje le a nadrágját!
– Atyám – nézett körül a fiú rémülten –, meggondoltam magam! Maradjunk inkább a hagyományos szertartásnál.
12.06.04.

226.
Az életednek van egy titkos csúcsa,
Hová a mélyből kibukkan fejed
S a szépség minden gazdagsága, fénye
Megáldja két csodálkozó szemed,
Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok
S megnyitod szíved, mint egy ablakot.
Reményik Sándor
12.05.29.
Hugi

225.
Nem igaz, hogy a háborúnak lelke van. Nem igaz, hogy jobbak leszünk általa. Nem igaz, hogy a ma született, ártatlan csecsemőnek is szenvednie kell. Én nem tudom visszaadni a halott apákat, sem a halott férjeket, drága gyermekeket.
Nem tudom, nem tudom!
De tudom, hogy nem azok fognak győzni, akik egymást öldösik. De tudom, hogy kifosztott, meleg fészek romjaiból új otthon épül. De tudom, hogy a csók erősebb, mint a fegyverek, s egy ölelő karban több élet van, mint amit eddig az összes találmányok és bölcsességek nyújtottak.
Nyírő József
12.05.22.

224.
Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erős. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz.
S mert élsz: gazdag lehetsz.
Wass Albert – Te és a világ
12.05.14.
Á. Mari

223.
A művészet olyan szükséges, mint a kenyér és a víz. De csak akkor gyümölcsöző, ha nem követel jogokat, hanem csak kötelességeket ismer.
Tolsztoj
12.05.07.

222.
A bűn az erényt szólítja fel először önigazolásra.
Albert Camus
12.05.02.

221.
Piszkosságok
Sokszor elszörnyedek magamtól,
hogy egy-egy rossz óra alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;

s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre – mennyi tévedés! –
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.

És lassan mégis belenyugszom:
Ilyen voltam, hát mit tegyek?
Akárhogy bánom is ma ezt, azt,
megváltoztatni nem lehet.

És ez a megváltozhatatlan,
amit most már vállalni kell,
azzal vezekeltet a rosszért,
hogy sohase felejtem el;

de vigasztal is, jóra oktat:
szeretni, ami emberi –
piszkosságaimból tanultam
másoknak megbocsátani.
Szabó Lőrinc
12.04.23.
Hugi

220.
Jó szándékot kell feltételeznünk egymásról, még akkor is, ha nem egyezik a véleményünk. Ha a megelőlegezett bizalom elvész, mérhetetlenül leromlanak a kapcsolatok.
Kopp Mária
12.04.17.

219.
A rézfúvós – miután alaposan felönt a garatra – hajnalban a temetőben ébred:
– Te jó ég, mennyi kereszt! Milyen hangnemben is vagyunk?
12.04.10.

218.
Álla a Szűz nagy fáj dalva
A' Kereszt-alatt, siratva
Rajta-függő Szent Fiát.

Bánatokkal lelke tömve,
Gyötrelemtől szive törve,
Érzi éles pallosát.

Oh, mely szomorú, 's szinetlen
Lön az áldott Szűz, Eggyetlen
Eggy Fiának fájdalmán.

Mely keservesen fájdallya,
Szent Fiának midőn láttya
Kínnyát a Calvarián!

Vallyon, 's ki ne sirathatná
A' Szent Anyát, midőn látná
Illy kemény fajdalmokban?...

Hajnal Mátyás (1600 K.)
12.04.03.

217.
Túl sok zenedarab, túl sokkal a befejezés után ér véget.
Sztravinszkij
12.03.27.

216.
A fiatal házaspár új szekrényt vásárol. Reggel – amikor megérkezik az első villamos – a szekrényajtó magától kinyílik. Így megy ez egész nap.
Az asszony iparost hív, a központ egy fiatal szerelőt küld ki. Közösen várják a következő szerelvényt – az ajtó ismét kinyílik.
– Kisasszony, sajnos innét nem látok semmit, belül gyanítom a bajt. Beállok a szekrénybe, csukja rám az ajtót, hátha megtalálom a hiba okát.
Így is tesznek. Ekkor érkezik meg a férj s meglátja a szerelőt.
– Maga mit csinál itt? – kérdezi felindultan.
– Mondja, elhiszi nekem, ha most azt mondom, hogy a villamosra várok?
12.03.19.

215.
A kertész levelet ír a Földművelési Hivatalba: Uraim, mindennel megpróbálkoztam, amit az önök könyvecskéje ajánlott arra, hogy miképp tudnék megszabadulni a kertemet csúfító pitypangoktól. Tanácsaikat megfogadtam s gondosan betartottam. A pitypangok ennek ellenére tovább nőnek. Mit tegyek?
Postafordultával megérkezik a válasz:
Tisztelt Uram! Ezek után azt gondoljuk, egyetlen dolgot tehet – megtanulja szeretni őket!
12.03.12.

214.
Az érzelemgazdagság meghatározó a tudományos tevékenységben. Egy felszínes ismereteket halmozó, lelkileg elsivárosodott ember nem lehet igazán kreatív kutató. Az érzelemvilág gazdagításához pedig, legjobb eszköz a zene és más művészetek, valamint az erkölcsi nevelés.
Freund Tamás
12.03.05.

213.
A gazdagok feleslege a szegények tulajdona.
Szent Ágoston
12.02.28
Hugi

212.
A győztesek egyszerűen csak tenni akarják azt, amit a vesztesek meg sem próbálnak.
12.02.22.

211.
Életutunkon a keresztek olyanok, mint a kottában: felemelnek.
Kodály Zoltán
12.02.15.

210.
A hazaárulás csak időpont kérdése.
Talleyrand
12.02.06.

209.
Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú.
Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú.
Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú.
Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami.
Hát akkor mi?
Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.
Örkény István: Az élet értelme
12.01.30.

208.
Teljesen ártatlan nincs a földön semmi,
A vízzel is lehet jót vagy rosszat tenni.
Vajda János
12.01.23.

207.
A kiskirályok korát éljük: kiskirályok a gazdaságban, kiskirályok a politikában, kiskirályok a bűnözésben. Amerre nézünk, kiskirály kiskirály hátán. Lassan elfogynak az „országló helyek”, de egy igazi belevaló kiskirály mindig talál magának szemétdombot. A bársonyszékért és a hatalomért bármire képesek. Pillanatok alatt váltanak ruhát, hivatalt, barátokat, meggyőződést, köpönyeget...
Móricz Zsigmond
12.01.16.

206.
Arra intelek titeket, ne viselkedjetek úgy, mint akik hiába vették Isten kegyelmét – figyelmezteti Szt. Pál apostol a híveket. – A templomban se viselkedjetek úgy. Aki beszélget, nevetgél, a szentmise méltóságát sértegeti, az úgy viselkedik. Krisztus Urunk a rendetlenkedő kereskedőket kiűzte a templomból. Te imádságos, összeszedett lélek légy, akiben Krisztusnak kedve telik.
(felirat az olaszfalui templom kórusán)
Éva
02.01.09.

205.
Az ember, ki legbelül zenétlen
S nem hat rá édes hangok egyezése,
Az kész az árulásra, taktikára,
S szelleme tompa, mint az éjszaka
S érzelme komor, mint Erberus:
Meg ne bízz benne. Halgass a zenére.
Shakespeare
12.01.02.

204.
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– a gyermek, a szamár, a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A csodát most ők is vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik – mennyből az angyal.
Márai

11.12.27
Hugi

203.
Karácsony előtt

Legyünk egy kicsit csendben!
Födje mély csend a szíveket:
mert a sötét, elgyötört földre
Karácsony közeleg.
Jó, ha most lelkünk messze hagyja
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra!
Karácsony lesz megint.
Kezem a jászol előtt szépen
imára kulcsolom.
Nyomorúságom, szegénységem
mind elpanaszolom,
Szívem kitárom: kérlek add meg,
ami nincsen nekem!
Csodáddal csodálatos gyermek,
takard be életem!
Hadd legyen szívünk boldog csöndje
imádattal tele!
Újra leszáll a sötét földre
Karácsony éjjele.

Túrmezei Erzsébet
11.12.19.

202.
A szeretet hétköznapjai – részlet
A szeretetnek, mint tudjuk, vannak ünnepnapjai. Ilyen a friss keletű Valentin-nap, az anyák napja, a gyermeknap, s talán ide sorolhatjuk a nőnapot is. Legfőbb ünnepe pedig a Karácsony. Aztán van minden évben két magánünnep is (ki melyiket tartja), a születésnap és a névnap. Ha jól számolom, ez hat-hét nap egy évből. Amikor is ajándékokkal kedveskedünk, puszival, öleléssel mutatjuk ki szeretetünket. A többi majd háromszázhatvan nap – hétköznap. Szeretjük mi ilyenkor is szeretteinket, de nemigen adjuk jelét. Persze nem ajándékozásra, még csak nem is puszikra, ölelésekre gondolok, hanem apró jelekre. Hadd meséljek el egy kis epizódot unokáim életéből. Menyem szíves közlése alapján szereztem tudomást róla. Isten tartsa meg a jó szokását, hogy esti telefonbeszélgetéseink során mindig beszámol arról, mi történt aznap a lányokkal, mit csináltak, merre jártak, mit mondtak. Szinte minden este kapok – esti mese vagy jóéjszakát puszi gyanánt – ajándékba egy történetet, amit aztán mosolyogva ízlelgetek, mintha magam is részese lettem volna.
Van úgy, hogy elfelejtem, és van úgy, hogy megőrzöm. Ezt a történetet gyakran felidézem. Szükségem van rá. Anya hazahozta Verust az óvodából, útközben bevásároltak. A kicsi tele volt élményekkel, be nem állt a szája. Képzeld, anya, amikor tálaltuk az ebédet, a Petra elcsúszott... Anya fizet a pénztárnál. nézi a blokkot, aha, mondja. Otthon kiderült, hogy leállt a fűtés, pedig nemrég javították a kazánt. Telefon a szerelőnek, hát sajnos, csak este nyolc után tud beugrani, hogy megnézze. Verus mesél, anya sóhajt. No tessék, és éppen ma készülnek arra a koncertre, amire egy hónapja nagy nehezen sikerült venni két jegyet, és mennyire várták! Most mi legyen? Verus a nyomában, most éppen a babakocsi kiesett kerekéről mesél, figyelsz, anya? Aha, mosolyog rá anya, s közben nyitja-csukja a hűtőt, nekifog a vacsorának, közben egy kötött kabátot terít a kicsi vállára, hiába, érezni már, hogy nincs fűtés.
Verus épp azt meséli, hogy eljön majd a tanító néni is az oviba, figyelsz, anya? Egy mosoly, egy aha.
Fel kellene hívni apát, végül is jöhetne holnap a szerelő. Anya már a nokedlit szaggatja a forró vízbe, amikor feltűnik neki a csend. Verus elhallgatott. Mi van bogaram? – kérdi.
– Tudod anya – mondja Verus –, én most arra gondoltam, hogy én akkor is szeretlek téged, ha csak azt mondod, hogy aha.
Ugye, a maga tömörségében gyönyörű ez a vallomás?
Én igyekszem megszívlelni. Hiszen ennyire a feszült, rohanó hétköznapokon is futja.
Remélem, jól hallom, hogy a kedves olvasó is azt mondta: aha.

Janikovszky Éva
11.12.12.
(Klári által választott és felolvasott részlet, elhangzott dec. 2-án, pénteken, gyertyagyújtás alkalmával, telefonon.)

201.
Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene – s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Ürögdi Ferenc: Minden Advent
11.12.07.
Hugi

200.
Juhász Gyula: Rorate

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!
11.11.28.

199.
Mert szép a világ, úgy találom, s a rút csupán a szépnek árnya.
Babits
11.11.21.

198.
Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.
11.11.14.

197.
Az Úristen legszebb, legnagyobb-szerű ajándékai közé tartozik a muzsika, amellyel az ember sok kísértést és rossz gondolatot elűz.
Luther
11.11.07

196.
Mindig úgy van, ahogy lennie kell: erre épül a világ!
Bulgakov
11.10.31.

195.
Nagy Gáspár:

      Öröknyár: elmúltam 9 éves

a sír
               NIncs sehol
a sír                                 a gyilkosok
a test                                               se I T T
               NIncs sehol
a test                                               se O T T
a csont                               a gyilkosok
               NIncs sehol
a csont

                            (p. s.)

               egyszer majd el kell temetNI
            és nekünk nem szabad feledNI
              a gyilkosokat néven nevezNI!

(1983)

194.
Mindenki tulajdonos, akinek este, lefekvéskor van valamije másnapra.
Albert Schweitzer
11.10.17.

193.
APÁM SZÓL
Lehullott gyűrűm állóvizetekbe.
A békalencse zöldje megtörött,
s körözni kezdett ott lent nagysietve
parányi szörnyek síkos fürge teste
a napsütötte sárga lé között.

Egy percre villant át a fény a léken,
aztán a rajzás mindent eltakart,
s iszap terült a kő fölé setéten,
hogy meg ne lássék finom vésetétben
a hímoroszlán körme közt a kard.
Mészöly Dezső
11.10.11.

192.
„Isten léte evidens. Nézzen meg egy falevelet! Hogyan lehet ilyet tervezni? Szimmetrikus minden, s mégis egyedi. Milyen szellem az, amely mindezt fenntartja és kormányozza? Mert a rendszer működik. Hacsak le nem téped a levelet, az örök törvények szerint nő meg. Jelen van egy állandóan megújuló, kreatív, felfoghatatlan színvonalú, befoghatatlan méretű világ, amely nem valahol van, hiszen én is belőle vagyok. Meg maga is, ahogy a kutya, a hernyó, a lepke, a felhő meg minden létező. Mindig fölfele mutogatunk, amikor a Jóistenről beszélünk, ami mókás, mert közben Ausztráliában is fölfele mutogatnak, ami ugye épp az ellenkező irány. Pedig ha Istenről beszélünk, körbe kellene mutatni. Ott van mindenben, bennünk is. A szeretetben, amely a kapcsolatkeresés előszobája, egyben szülőszoba is: ott, és csak ott születik a megismerés. Intellektuális megismerés ugyanis nem létezik. Abban benne van az ítélet, a tetszik-nem tetszik. A szeretet az egyetlen hatékony megismerő erő. Amikor megszűnik a tetszik-nem tetszik kettőssége, és őszintén érdekel, amit, akit látsz, akkor vagy képes a megismerésére. Azaz, ha szereted. Ez nem hit-, hanem ténykérdés. Annyira evidens, hogy én nem is hiszek. Csupán nem vagyok vak. Azt viszont, aki erre a valóságra rányitotta a szemünket, úgy hívják: Jézus Krisztus.”
Makovecz Imre
11.10.02.

191.
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé”.
Böjte Csaba
11.09.26.
Tünde

190.
Báró Podmaniczky Frigyes, a fővárosi közmunkatanács elnöke, az Operaház intendánsa, vasárnaponként a híres városligeti Vampetics vendéglőbe járt ebédelni. Egy szép napon két legyet talált az aranysárga húslevesben. Odaintette a pincért és az asztalhoz kérette a tulajdonost.
– Drága Vampetics úr – szólította meg őméltósága a vendéglőst –, tudja jól, hogy kedvelem ezt a helyet, becsülöm konyháját, ezért járok ide igen rég óta. Nagyra értékelem az irántam való figyelmességét is, de arra kérem, hogy legközelebb külön tányérra szervírozza a legyeket számomra. Majd én annyit teszek a levesembe, amennyihez gusztusom van.
11.09.19.

189.
Epöl. Szíveslátás. Bogrács. Szőlő- és gyümölcslevek. Hűvös pince. Kozel. Hegymenet. Lábnyomok a szántóföldön. Finomságok. Szentmise. A 13. gregorián. Salve Regina. Pater noster. Ave Maria. Liszt érzékenység. Kórusnapló 1-2-3. Táncmester a konyhában. Beszélgetés. Mosoly. Nevetéshegyek. Hajnalig. Illés. Honthy Hanna. Horváth Jenő. Születésnap. Szeretet. Klári és Sanyi. Fordítsa az Úr az ő orcáját rátok.
cst
11.09.12.

188.
A mai fiatalság olyan romlott, hogy műveimet már kívülről játssza .
Liszt
11.09.05.

187.
Minden kiváló alkotás és megvalósítás forrása az erkölcsi erő és az emberi jóság.
Pablo Casals
11.08.29.

186.
A nehézségek között mindig ott rejtőzik a lehetőség.
Einstein
11.06.27.

185.
Akkor cselekszünk helyesen, ha kicsit éhesek maradunk, amikor abbahagyjuk az evést, és kicsit jóllakottnak kell lennünk, amikor éhesek vagyunk.
kínai mondás

184.
Hétköznap és ünnep: kölcsönös megtermékenyítői egymásnak.
Az egyik nemcsak mértéke a másiknak, de emelője is.
Ha az ünnepben életünk végső értelme, állomása tűnik fel, – a hétköznapok hosszú sorát útnak kell tekintenünk, mely „életre vagy pusztulásra” vezet.
A hétköznapok sora, ez a szürke vonal, semmivel se kevesebb hát az ünnepnapok kivilágított állomásainál. Nem is az a fontos, hogy köves ez az út, hanem hogy hová visz? Az önzés tévelygéseibe, vagy az áldozat egyenes útján a megígért boldogságra?
Szürkesége a hétköznapoknak: talán legméltóbb színe az igazi áldozatnak.
Az út pora a vándorok palástja.
Isten a legszürkébbért adja majd a legszebb ünneplőt cserébe.
Pilinszky
11.06.15.

183.
A romok között takarítani kell és építeni. Az új polgár, ha van ereje és erkölcse az élethez, életformát adhat Európának. Tehát nem a csinovnyik-polgár, akinek egyetlen becsvágya, hogy minden maradjon úgy, ahogy van... (...) És nem a kistőkés, aki szentül hiszi, hogy a papírok elébb-utóbb emelkednek majd... (...) És nem az élvező kispolgár, akinek vágyálma mindenfajta kielégülés... (...) És nem a kapzsi és tudatlan birtokos polgár, aki hajlandó minden emberit feláldozni a >biztonságért<... (...) Hiszek abban a másfajta polgáriasságban, mely felépítette Európát, mely a legnemesebb életformát adta az emberi világnak, s melynek egyik pudvás és ernyedt, kései nemzedéke eladta és elárulta mindazt, amit az ősök építettek.
Márai
11.06.06.

182.
Egész életemben arra törekedtem, hogy lehetőleg töretlen utakon járhassak, amelyeket követve akadályokat kell legyőzni, nehézségeket vállalni, akarni és kitartani egészen a célig.
Erődi-Harrach Béla
11.05.30.

181.
„Az egyházi zeneszerző prédikátor és pap is, s ahol a szó már nem elég az érzés kifejezésére, ott a hang ad neki szárnyakat és magasztosítja fel”
Liszt Ferenc, 1855
11.05.23.

180.
A vidéki városkába új plébános érkezik. Már az első nap mindent figyelmesen végignéz, majd így szól az egyházközség elnökéhez:
– Minden rendben volt eddig az esküvők alkalmával?
– Természetesen, de mire gondol kedves atya?
– Nos, nézze az oltárkép alatti feliratot: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”.
11.05.16.

179.
Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira,
mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra,
mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra,
mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra,
mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál.
Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van.
Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.
Márai

178.
Mária a Megváltó édesanyja, Krisztussal marad az ember felé vezető és az emberrel együtt megtett úton. Megelőzi az egyházat a hit zarándoklatán. Kísérje anyai közbenjárásával az emberiséget a következő évezred felé, hűségesen ahhoz, aki ugyanaz ma, holnap és mindörökké. Urunk, Jézus Krisztus, akinek nevében teljes szívemből megáldok mindenkit.
Róma, 1991. május 1-én, pápaságom 13. évében.
II. János Pál
2011. 05. 02.

177.
Első nyilvános fellépésén, 1761. szeptember 1-én, az ötéves Mozart egy Luxemburgi Zsigmondról szóló latin iskoladrámában táncos-énekesként szerepelt. Marian Wimmer és Johann Ernst Ebelin Sigismundus, Hungariae Rex (Zsigmond, Magyarország királya) című darabját a salzburgi Hofstallgassén található Régi Egyetem aulájában adták elő.
11.04.26.

176.
kórusfa, 1994-2011


175.
3 japán haiku

Csak lassan, szépen;
gondosan mászd meg, csiga,
a Fuji hegyét.

A szoba hűsén
otthonos lettem hamar.
Elüldögéltem.

Szamuráj-házban:
csípős, akár a retek,
a beszélgetés.
11.04.11.
Marie

174.
Tarts a szakállas asszonytól!
Marcius Galeottusnak írása szerint három dolgot tartott Mátyás király kellemetlennek: a kétszer főzött levest; a megbékélt barátot; és a szakállas asszonyt. A kétszer főzött levesben mindenkor benne volna az ízetlenség; a megbékélt barátban valami harag. A szakállas asszonyokban valami férfiúság, mely utoljára az asszonyokban kutyasággá változik.
11.04.04.

173.
Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi,
quia per sanctam crucem tuam
redemisti mundum.
Qui passus es pro nobis,
Domine, miserere nobis.
11.03.28.

172.
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Saint-Exupery
11.03.21.

171.
Egész nap tele van még a lelkem az utazás hangulatával.
Nagyon jó volt Veletek!
Hála Istennek, hogy együtt tölthettük ezt a pár napot,
Hála Istennek, hogy jó volt nekünk együtt lenni,
Hála Istennek, hogy tudtunk adni,
Hála Istennek, hogy ennyi sokat kaptunk!
Hugi
Délvidék, 2011.03.11-15.

170.
Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát,
Ha szolgáltad időd vékony alafát ád,
Te az célra vigyázz, s az centrumot találd,
Ne várd halandóktul, s az Úr Isten megáld.
Rimay János
11.03.07.

169.
Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.
Lao-ce
11.02.28.

168.
Egy borz téved az erdélyi faluba. Az emberek nem láttak még ilyen állatot, ezért Pista bácsiért szalajtanak, hiszen aki jó pálinkát főz, az mégiscsak tudhat egyet s mást a világról. Az öreg a következőképp igazít el az állatot illetően: „Ez egy állat. Valahonnan gyün és valahová megyen. És békibe kell hagyni, mer' valamilyen dóga vagyon.”
11.02.20.
Hugi

167.
Egyszer, nagyon-nagyon régen, amikor az Isten egy pillantásra megálmodta a világot, igen, pont abban a pillanatban Rád is gondolt.

És elmosolyodott. Örült neked.
Az Isten, már akkor hallotta az összes gyermekkori gügyögésedet;
látta az első bizonytalan lépéseidet a fűben, és az első „a” betűt amit belerajzoltál az elemista füzet csíkjaiba.

Isten tovább mosolygott, és szívesen nézett téged.
Ő már akkor előre látta a durcás sértődéseidet,
a toporzékolós kiabálásodat, a barátaid melletti kiállásodat,
az első szerelmes pillantásodat...

Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette.
És minden perced szépségéért előre lelkesedett.

Az Isten jól megfigyelt téged.
Megnézte a kezed, a vállad és a lábaidat.
Megnézte hátad ívét, gerinced vonalát, csigolyáid alakját és erejét.

Ebben az ősrégi teremtő pillanatban, őszinte szeretetből teremtett
neked egy pont a hátadhoz illő keresztet.
Amilyet senki másnak nem adott.
Rád nézett az Isten, és tetszettél neki a kereszteddel.
Örömmel látta, hogy mindaz amit alkotott jó.

Búcsúzóul, amikor még egy röpke mosoly erejéig visszapillantott rád,
megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a kereszted.
Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra jössz,
akkor szívesen segít majd Neked, ha kéred.

Mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban
megszeretett a kereszteddel együtt.
11.02.14.
G. Orsi

166.
Liszt hangversenyt adott a szentpétervári udvarban. Miklós cár kevéssé volt zenebarát, a muzsika közben nyugodtan beszélgetett egy hölggyel. Liszt hirtelen abbahagyta a játékot s felállt. A cár megkérdezte:
– Miért fejezte be?
– Amikor az uralkodó szól, mindenki másnak hallgatnia kell – hangzott a válasz.
11.02.07.

165.
Lajos Fülöp francia király megkérdezte Lisztet:
– Emlékszik mester, hogy a házamban játszott, amikor még kisfiú voltam?
Nagyot változtak a dolgok azóta!
– Igen felség, bár nem mind jó irányban – felelte ő.
11.01.31.

164.
Jelentkezett Lisztnél egy nagytermetű spanyol, aki hatalmas ütéseivel gyötörte a zongorát. A második óra elején Liszt így szólt:
– Kérem, kezdje meg a bikaviadalt, de most a zongora halála nélkül.
11.01.24.

163.
Civilizáció
Ezelőtt a háborúban
Nem követtek semmi elvet,
Az erősebb a gyengétől
Amit elvehetett, elvett.

Most nem úgy van. A világot
Értekezlet igazgatja:
S az erősebb ha mi csinyt tesz,
Összeűl és – helybehagyja.
1877 körül
Arany János
11.01.17.

162.
A zene az a titok, amelynek segítségével megértem, hogyan tudok azonos témák mellett mégis mindig mást és mást hallani. A hallható témák ugyanazok, ugyanazok fognak maradni és nem is változhatnak meg sohasem; de mindig más és más hangnemben, más variációban, más ritmikus képletben és időmértékben jelentkeznek: egyre újabb és újabb megfordításokban, kombinációkban, más kíséretekkel, más szólamban, másképpen harmonizálva, s mialatt a milliárdszólamú fúga ünnepélyesen a végkifejlés felé hömpölyög, s mialatt a várakozás, a feszültség egyre nő, s az izgalom egyre nagyobb, a zene mint sajátságos sejtető eszközeivel jelzi a végső lépést, a kiegyenlítődésre utalni tud, a végső célt érezteti, s arra előkészít.
Hamvas Béla
11.01.10

161.
Barátom nemrég került Debrecenbe. Eleinte nagyon egyedül volt, s így vetődött el egy kora délután az állatkertbe. Vidékies állatkert a debreceni, farkas meg róka se biztos, hogy akad benne. Annál inkább meglepte barátomat, hogy az állatkertnek két oroszlánja van. Egy német vándorcirkusz hagyta itt ajándékul őket, az egyiket, mert olyan öreg, a másikat, hogy annyira buta volt. Mert mit is kezdjenek egy buta oroszlánnal, akit csak etetni kell, s ő maga semmit sem produkál? Odaajándékozták a debreceni állatkertnek.
S most jött a váratlan fordulat. Egy év múlva a nagy darab, ostoba oroszlánnak hirtelen világosság gyúlt az agyában. S amit akkor elmulasztott a cirkuszban, itt, a debreceni állatkert csendjében hirtelen megértette. Megértette, s azóta se felejtette el. A rács mögött illedelmes csendben végzi artista-gyakorlatait a látogatók ámulatára, de akár fizetség nélkül, egymagában is. Igaz, egy évi késéssel, de úgy mondják, hibátlanul.
Engem, bevallom, meghatott a történet, s ha zavarosan is, de rengeteg mindent juttatott eszembe. Az, hogy a debreceni állatkertben ül egy buta oroszlán, aki bár késve, de hibátlanul végzi elmaradt gyakorlatát, felér egy Aesopus-mesével. S bár története csak úgy-ahogy alkalmazható az emberi világra, tűnődni valónk bőven akad rajta, s okunk a mélyebb megindultságra a látszatra oly humoros eset felett.
– Hogy mi is belőle a tanulság? Valóban nem több, mint egy Aesopus-mese tanítása, de ez is épp elég.
Az egyik tanulság az, hogy ne keseredjünk el, ha szavunk bárkinél is süket fülekre talál. Különös dolog a lélek, és az emberi lélek csendje. Sokszor esztendők is eltelhetnek, míg ez vagy az az elvetett mag megfogan benne. A másik tanulság, amit e bájos történetből megtanulhatunk pedig az, hogy ne higgyük, hogy tetteinknek és szavainknak hatása tüstént és várakozásainknak megfelelően jelentkezik. Bűneinknél ez még nem is volna baj, de sajnos fokozottan így van ez, a jócselekedetek esetében De ami késik, nem múlik. S akinek van türelme a jóságra, az meg is fogja érni, s föl is fogja ismerni gyümölcsét. Erre tanít a fenti kis Aesopus-történet.
Pilinszky János: Szög és olaj
11.01.03.

160.
A napkeleti bölcsek
Ama csillag után.

A holdsugaras hideg éjszakában,
Mint egy fehérlő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elől ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem énekeltek.
S ahol nem látta őket senkisem.

És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.

Ama csillag után.
Sík Sándor
10.12.27.

159.
Ha Istennek nem volt elég, hogy csak ő maga legyen, hanem ember lett, méghozzá ilyen ember, akkor nekünk is megéri, hogy emberek vagyunk.
Nyíri Tamás
10.12.20.
Hugi

158.
Egyesek nem is tudják, milyen fontos, hogy léteznek.
Egyesek nem is tudják, milyen jó, ha csak láthatják is őket.
Egyesek nem is tudják, milyen vigaszt jelent egyetlen jó szándékú mosolyuk.
Egyesek nem is tudják, milyen áldásos közelségük.
Egyesek nem is tudják, milyen szegények lennénk nélkülük.
Egyesek nem is tudják, hogy ők az ég ajándékai.
Megtudhatnák, ha mi elmondanánk nekik.
10.12.13.
rm

157.
Csortos Gyula, a híres és kissé morózus színművész ritka magas honoráriumot kért fellépéseiért. Egy alkalommal – bár a meghívók az igényelt 300 pengőt hajlandók voltak kifizetni – hősünk még talált néhány kifogást, ezért biztatásul jelezték felé, hogy a gázsin kívül ínyenc vacsora is jár a szereplés után. Bár – monda a felkérő – ezt nem ugyanabban a teremben tálalják majd fel, ahol az előkelőségek étkeznek.
Úgy – szólt Csortos, akkor 250-ért is vállalom.
10.12.06

156.
Az a kifejezés, hogy „dolgozó anya” szóismétlést tartalmaz.
Jane Sellman
10.11.29.

155.
A próbaidőt, Uram, köszönöm,
táplálj naponként Krisztus teste,
s ha örök hajlékodba költözöm,
hadd legyek részed mindörökre.
Kerekes Károly O. Cist.
2010.11.23.
Entz Ferenc emlékére

154.
Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk?
Annyit, hogy végül mégis itt vagyunk. A célnál? Nem tudom. A cél, Szerápion, sokszor maga az út, de csak ha nem céltalan. És minden célból, ha valóban cél volt, mindig új út vezet tovább.
Úton vagyunk. Azt hiszem, épp elég, ha ennyit tudsz. A többi csak lidérc és délibáb, Szerápion.
Rónay György: Szerápion-legendák
10.11.15.
Trixi

153.
A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által él, akik szeretik a művészetet,és azért szeretik, mert keresik az emberséget.
József Attila
10.11.08.

152.
Mi vagy?
Vigasznak, írnak szántak,
Menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol rég, siess.. keresd,
Ki van jelölve a helyed.
Bódás János
10.11.01.
Hugi

151.
Nem fölfelé török, Uram: hanem vissza azok közé, akik könnyeikkel egész rózsakertet nevelhetnének.
Sütő András
10.10.25.

150.
Kezet csak megfogni szabad...
Elveszíteni vétek...
Ellökni átok...
Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget s a Világot.
Albert Camus
10.10.11.
Hugi

149.
VELED VAGY NÉLKÜLED

Veled vagy nélküled,
végülis megszületik az ének,
hallod vagy nem hallod,
mindenképp hozzád beszélek.

Én nem leszek boldogabb,
ha elmondom, amit mondani kell,
de boldogtalan vagyok,
ha nem mondhatom el.

Hallod vagy nem hallod,
mindenképp hozzád beszélek,
veled vagy nélküled,
végülis megszületik az ének.
Hervay Gizella
10.10.18.

148.

Pár éve még, vagy régebben talán
a nézőtéren ült egy fiú és egy kisleány
Még nem ismerték egymást, csak hallgatták a dalt
és néhány sor a kis szivükben nagy vihart kavart

Mert arról szólt a dal, hogy eljön az idő
Amikor majd minden rossz gyerek nagyra nő
S ha nem tanulja meg, hogy hol van a határ
romba dönt majd mindent, ami körülötte áll

Minden felnőtt volt egyszer gyerek
és felnő majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törődjetek velünk
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk
Ha nem neveltek jól, akkor majd rosszabbak leszünk!
Bródy János
10.09.27.

147.
Mikor mentek érte a kertbe, tudták-e ők
Mikor mentek érte a kertbe, tudták-e ők
Tudták-e azt, hogy Ő az Úr és hallották-e azt
Mikor így szólt ő, Péter, tedd el kardodat
Mikor mentek érte a kertbe, tudták-e ők
Mikor mentek érte a kertbe, tudták-e ők

Vajon értették-e őt, mikor hallgatták
Vajon hallottak-e ők, mikor hallgatták
Nikodémus lopva jön, éjnek idején kérdezi
Jó mester, hogy lehet újra születni
Vajon hallották-e őt, mikor hallgatták
Vajon értették-e őt, mikor hallgatták

Vajon láttak-e, mikor csodát láttak ők
Vajon láttak-e, mikor csodákat láttak ők
Mikor így szólt, fogd ágyadat, kelj föl és járj
Atyám, mit megtehet, nekem is hatalmamban áll
Vajon láttak-e, mikor csodát láttak ők
Vajon láttak-e, mikor csodákat láttak ők
Bob Dylan
10.09.20.

146.
KEZÉBE VETTe,
MEGÁLDOTTa,
MEGTÖRTe
Mékli Attila papi jelmondata
10.09.13,

145.
A vak ember koldulásból élt, bár a kevéske aprópénzből, amit kopott kalapjába naponta dobtak a járókelők, az élelmen kívül sok mindenre nem futotta. Kartonpapír táblájára valaki ákombákom betűkkel ezt írta: „Vak vagyok. Kérem, adakozzanak!”
Egy arra járó fiatalember megállt, elvette a táblát, írt valamit a hátoldalára és visszatette a koldus kezébe. Délután, amikor hazafelé tartott, elégedetten látta, hogy a szokásosnál több adományt kapott.
Hogy mit írt a táblára? „Tavasz van. De én nem láthatom.”
Ha jobbat szeretnénk a jövőtől, akkor nem szabad félnünk a változtatásoktól.
10.09.06.
dr. G. O.

144.
Aki távolodik Istentől, az is közeledik hozzá, csak a hosszabbik utat választotta.
Lázár Ervin
10.08.30.
(Hugi)

143.
A magyarokról

IBN RUSZTA arab lexikografus és földrajzíró 930 táján írja
„A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak.”

BÖLCS LEO bizánci császár (866-911)
„A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők.”
...
Tovább „A magyarokról”
10.06.21.

142.
Ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon.
Ki azon jajgat, ami már megesett, a régi bajhoz újakat keresett.
W. Shakespeare
10.06.14.
Hugi

141.
A Nap és a Szél arról vitatkoztak, hogy melyikük az erősebb. Melyikük tudja a juhászról előbb levenni a subáját. A Szél tépte, cibálta, de minél jobban fújt, az annál jobban magára húzta. A Nap ekkor kisütött, átmelengette a juhászt, aki magától vette le azt.
10.06.07.

140.
Elvárni a világtól, hogy igazságos legyen veled, mert jó vagy, ugyanolyan, mintha azt várnád egy bikától, hogy ne támadjon meg, mert vegetariánus vagy.
Dennis Wholey
10.05.31.
Hugi

139.
Az öreg bölcs a Korinthusba vezető út szélén üldögélt. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
– Milyenek itt az emberek? – tudakolta.
– Hová valósi vagy? – kérdezett vissza az öreg.
– Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább.
– Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.
– Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az öreg.
A vándor búsan folytatta útját.

Nem sokkal később újabb idegen állt meg. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. A bölcs őt is kikérdezte, és ezt a választ kapta:
– Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
– Nagy szerencséd van! Korinthusban ugyanilyen remek emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
10.05.25.
Magdi

138.
Nézd a búzakalászt,büszkén emelődik az égnek,
Míg üres: és ha megért, földre konyítja fejét.
Verseghy Ferenc
10.05.17.
Magdi

137.
Nektek órátok van, nekünk időnk – mondta az afrikai a fehér embernek.
10.05.10.

136.
Köszönlek, Anyám

Nézlek, ahogy szeretve
vársz, vagy éppen jössz felém:
ősi ösztön hajtja lépted
– áldott úton Fény kísér.

Nézlek, ahogy keresve
felém nyúlnak karjaid...
Ölelésbe fojtott könnyek
sírják Sorsunk harcait.

Nézlek, ahogy magad
áldozva vigyázol rám...
Óvjon meg Téged az Isten
és tudd: szeretlek, Anyám.
Arany-Tóth Katalin
10.05.03.

135.
Hatalmunk van arra, hogy Istennel már most a paradicsomban legyünk, hogy boldogok legyünk vele, akár ebben a pillanatban is, ha úgy szeretünk, ahogy ő, ha úgy segítünk, ahogy ő, ha úgy adunk, ahogy ő, ha úgy szolgálunk, ahogy ő.
(Teréz anya)
10.04.26.

134.
Egy indián törzsnél betegségnek számít a birtoklási vágy. Ha a tüneteket észlelik valakin, sajátos gyógymódot alkalmaznak; az illetőt elhalmozzák minden jóval, amíg az egészsége helyre nem áll.
10.04.19.

133.
A filozófia vizsgán a hallgató Hegel rendszerének ismertetését kapta feladatul. Miután elmondta a tételt, a vizsgabiztos a bíboroshoz fordult.
– Eminenciád kíván-e kérdést feltenni?
– Mondd fiam, a fogorvosi székben hogyan fogalmazta volna meg Hegel a dialektika törvényét?
A fiú itt elakadt, mire a bíboros folytatta:
– Doktor úr, fáj a fogam – ez a tézis.
– Na, majd én kihúzom – ez az antitézis.
Ezután következik a protézis.
Lejegyezte: Beer Miklós
10.04.12.

132.
– Fiam, mondták már magának, hogy tehetséges? – kérdezte Weiner Leó a növendéket.
– Igen Tanár úr! – felelte az lelkesen.
– El ne higgye!
10.04.06.

131.
Az emberek sosem hazudnak annyit, mint vadászat után, háború közben és választások előtt.
Bismarck
10.03.29.

130.
Vagyunk, akik voltunk,
s leszünk, akik vagyunk,
Isten minket úgy segéljen!
Mikes Kelemen
10.03.22.

129.
Azt kívánom Neked, hogy sokat arass:
sokáig énekelj, ünöküjj, dalolj, dudikálj...!
Kedv hozza énekedet, és az is hordozza!
Ne légy szárnyapörkölt szúnyog,
hanem legyél mezőn sipuló tücsök és csűrbogár.
Berecz András
10.03.16.

128.
Két titok, ami engem lenyűgöz: a csillagos ég fölöttem, s az erkölcsi rend bennem.
Kant
10.03.08.

127.
A beduin kényelmesen elhelyezkedett a pálmafa árnyékában.
A kereskedőt bosszantotta ez, és ingerülten oktatta ki a munka hasznáról, a pénz értékéről, a szorgalom jutalmáról.
– És mire jó az? – kérdezte a beduin.
– Rengeteg pénzed lesz, amivel szabadon gazdálkodhatsz.
– És mire jó az? – kérdezte a beduin.
– Ha ezt elérted, nem kell csinálnod semmit, úgy élsz majd, ahogy jólesik.
– Éppen ezt teszem – felelte a beduin.
10.03.01.

126.
Mindarról, mit nem tudsz, soha ne beszélj s arról, amit tudsz is keveset.
A pénzt úgy tekintsd, hogy az nálad csak letétben van, és semmiképp sem a tulajdonod, s egykor nem azt fogod az Ő ítélőszéke elé vinni, hanem csak az arról való számolásodat.
(gr. Széchenyi Ferenc intelmeiből fiához, gr. Széchenyi Istvánhoz)
2010. 02. 22.
Hugi

125.
Tűrnöm kell a hernyót, ha meg akarom ismerni a pillangót.
Exupery
10.02.15.

124.
A bölcs megmutatta hatalmas könyvtárát.
Mire jó ez a tengernyi kötet? – kérdezte a fiú.
Hogy megértsük azt a pár sort, ami igazán fontos – válaszolta az öreg.
10. 02. 08

123.
Azt gondoltad, hogy nem is sejtek semmit?
Amikor mindenki s minden oly távolinak tűnt,
mikor a kimerültség győzött rajtam éppen
s felettem a bajok nehéz felhői gyűltek,
az ablakon át halk szellő suhant be
s gyöngéden simogatta az arcomat.
„TE küldted”
(Dom Helder Camara püspök)
10. 02. 01.
Gresz O.

122.
Műveltség nélkül közveszélyes lény vagyok;
Két szárny emel az égig: tudás és erény.
Kerekes Károly O. Cist.
10.01.25.

121.
Két farkas
Egy este az öreg indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról,amely minden emberben zajlik.
– Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz: a düh, az irigység, a féltékenység, a kapzsiság, az erőszak, az önsajnálat, a harag, a hazugság, a büszkeség. Másikuk a Jó: az öröm, a béke, a szeretet, a remény, a nyugalom, az alázat, a kedvesség, a jóindulat, a nagylelkűség, az igazságosság, az együttérzés, a hit.
Az unoka elgondolkodott egy pillanatra, majd megkérdezte:
– És melyik farkas győz?
– Az, amelyiket eteted. – felelte az öreg.
10.01.18.

120.
Ne azt magyarázd el az embereknek, hogy miként kell hajót építeni, hanem mesélj nekik a tengerről, amíg azt nem mondják: na jó, építsünk egy hajót.
10.01.11.

119.
Odafönt írják a kottát.
Mi csak lejátsszuk.
01.04.
Magdi

118.
Az ember átutazta a világot, hogy személyesen lássa a Mestert. Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványt. Különböző csodák vannak – hangzott a válasz. – Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát.
Antony de Mello
09. 12. 28.

117.

Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki.
gróf Teleki Pál
09.12. 21.

116.
A számokról

Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
mintha sok 1-es volna az irkában.

Hanem ezek maguk számolódnak
és csudálkozik módfölött az irka,
hogy mindegyik csak magára gondol,
különb akar lenni a többinél
s oktalanul külön hatványozódik,
pedig csinálhatja a végelenségig,
az 1 ilyformán mindig 1 marad
és nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon
és legelőször is
a legegyszerűbb dologhoz lássatok –
adódjatok össze,
hogy roppant módon felnövekedvén,
az Istent is, aki végtelenség,
valahogy megközelítsétek.
József Attila
09.12.14.
Éva és Gábor

115.

Nem lettem hadvezér, sem hős.
Nem ültem tort vad csatákon.
Ha zeng a kürt, győzteseknek
A vivátot nem kiáltom.

Nem voltam emberfeletti,
De ember a borús mákon.
Köszönöm, hogy látom arcod
Megragyogni egy fűszálon!
Puszta Sándor
09.12.07.

114.

A zene az a titok, amelynek segítségével megértem, hogyan tudok azonos témák mellett mégis mindig mást és mást hallani. A hallható témák ugyanazok, ugyanazok fognak maradni és nem is változhatnak meg sohasem; de mindig más és más hangnemben, más variációban, más ritmikus képletben és időmértékben jelentkeznek: egyre újabb és újabb megfordításokban, kombinációkban, más kíséretekkel, más szólamban, másképpen harmonizálva, s mialatt a milliárdszólamú fúga ünnepélyesen a végkifejlés felé hömpölyög, s mialatt a várakozás, a feszültség egyre nő, s az izgalom egyre nagyobb, a zene mint sajátságos sejtető eszközeivel jelzi a végső lépést, a kiegyenlítődésre utalni tud, a végső célt érezteti, s arra előkészít.
Hamvas Béla: Anthologia Humana (részlet)
09.11.30.

113.

Okos, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz.
Okos, ha tudod, melyik felét.
09.11.23.

112.

A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert.
Az ember szépsége összhangot teremt a házban.
Az otthon összhangja rendet teremt a hazában.
S ha az országban rend honol, a világ is békés lesz.
kínai házi áldás
09.11.16.

111.

„Van-e jobb szemléltető eszköze a társadalmi szolidaritásnak, mint a kórus? Sokan egyesülnek valaminek a megvalósítására, amit egy ember, ha mégoly tehetséges is, egymaga nem tud megvalósítani. Ahol mindenkinek a munkája egyaránt fontos, s ahol egyetlen ember hibája mindent elronthat.”
Kodály, 1929
09.11.09

110.

Tudni valamit.
Vagy nem tudni.
Melyik félelmetesebb?
Lao-ce
09.11.03.

109.
Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, miképp került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

Reményik Sándor

108.
A lélek éneke

Kelet-Afrikában él egy törzs, ahol a gyermek megszületésének idejét nem világrajövetelének napjától vagy a fogantatás pillanatától számítják. E törzs számára a születés kelte az a nap, amikor a leendő édesanya először gondol majdani gyermekére. Elvonul az erdőbe, és marad, amíg bensejében meghallja gyermeke énekét.
Majd megtanítja a leendő apának. Ezután az énekkel közösen hívogatják a gyermeket. Miután a baba megfogant, az asszony tovább énekel, és a születés csodálatos pillanatában a körülötte lévők ezzel köszöntik a gyermeket.
Aztán valamennyi falubeli megtanulja az újszülött énekét. A dal elkíséri élete minden fontos pillanatában. Ezt éneklik neki, amikor baja esik, győzelmek, szertartások, felavatások alkalmával vagy a házasságkötési ceremónián. És halálos ágyánál, utoljára.
09.10.19.

107.
Ágrajz

útról letérek
ösvényre találok
újra letérek
csapásra találok
újra letérek
vadonra találok
járatlant mérve
utamra találok

az út letér rólam
méretlen járván
vadon letér rólam
csapás talál rám
az ha letér rólam
ösvény talál rám
az ha letér rólam
utam talál rám

Nyilas Atilla
09.10.12.

106.
Béke a lélekkel

A lelki béke szilárd nyugalom,
de nem kérést elutasító unalom;
fegyelem, mely enged, s elfogad,
sosem fél, nem remél, csak ad.

A lelki béke tevékeny erő,
nem eltipró, hanem felemelő;
táplál, éltet, legyőzi a szenvedést,
maga alá gyűri a szenvedélyt.

A lelki béke féltő hatalom,
nem másokat lebíró akarom;
szelíd, finom, végtelenül kegyes,
meghajolva előtte, legyőzheted.

A lelki béke feltörő tudás,
befogadás, semmit nem tagadás;
mélység és magasság között feszül,
általa minden összhangba kerül.

A lelki béke értő szeretet,
hatása békíti ki az ellentéteket;
pont, mely körül belső világod forog,
melyet elérve önvalód láthatod.
Varga Margit
09.10.05.
L. Judit

105.
A hónapok régi magyar nevei
(Hogy a feledés homálya ne takarja el tőlünk régi hagyományaink és múltunk tengernyi emlékét.)

Január
FERGETEG hava

Február
JÉGBONTÓ hava

Március
KIKELET hava

Április
SZELEK hava

Május
ÍGÉRET hava

Június
NAPISTEN hava

Július
ÁLDÁS hava

Augusztus
ÚJKENYÉR hava

Szeptember
FÖLDANYA hava

Október
MAGVETŐ hava

November
ENYÉSZET hava

December
ÁLOM hava
09.09.26.

104.
A szavak ereje
A bevándorlóknak kell alkalmazkodniuk, nem a hazaiaknak! Vegyék tudomásul, vagy hagyják el az országot. Elegem van abból, hogy a mi nemzetünknek kell folyton óvakodnia, nehogy bizonyos egyének vagy nemzetük megsértődjék. Kultúránk évszázadok alatt fejlődött ki, amely olyan nők és férfiak harcára, bátorságára és győzelmeire épül, akik valamennyien a békét keresték és akarták. Legtöbbünk anyanyelve angol, nem pedig más nyelv. Ezért, ha a mi társadalmunkhoz akartok tartozni, tanuljátok meg a nyelvünket!
A legtöbb ausztrál istenhivő. Nem csupán néhány keresztény, nem a szélsőjobb, nem politikai kényszer, nem, ez puszta tény, hiszen nemzetünket keresztény meggyőződésű férfiak és nők alapították, és ez egyértelműen dokumentált. És ezért nem elvitatható, hogy ezt iskoláink falain kifejezésre is juttassuk. Ha Isten megbotránkoztat benneteket, akkor azt tanácsolom nektek, válasszátok hazátokul a világ valamely más táját, mert Isten a mi kultúránk alapja. El fogjuk fogadni a ti hiteteket, nem fogjuk megkérdőjelezni. Csupán annyit kívánunk, hogy a mi hitünket is fogadjátok el, és éljetek velünk harmóniában, békében és örömben.
Ez itt a mi nemzetünk, a mi földünk és a mi életvitelünk, és minden lehetőséget megadunk nektek, hogy javainkból részt kapjatok, és velünk együtt élvezhessétek. De ha állandón panaszkodtok, sajnálatot hajhásztok, történelmi zászlónkat égetitek, hitünket becsmérlitek, keresztény értékeinket semmibe veszitek, életvitelünket elítélitek, akkor arra biztatlak benneteket, éljetek demokráciánk és társadalmunk egy további előnyével: azzal a joggal, hogy elhagyjátok az országot! Ha nálunk nem vagytok boldogok, akkor menjetek el! Nem kényszerítettünk benneteket, hogy ide jöjjetek. Ti akartatok hozzánk jönni. Hát fogadjátok el azt az országot, amely titeket is elfogad.
John Howard, Ausztrália miniszterelnöke, 1995-2007

103.
Mindannyiunk életszövevényében két fonal húzódik végig: a belső kibontakozás fonala: ahogy fokozatosan kialakulnak gondolataink, vágyaink, emberi és misztikus magatartásunk; és a külső siker fonala, amelynek irányában minden pillanatban ott találjuk magunkat azon a határozott ponton, ahol a Világmindenség erőinek összessége fut egybe, hogy rajtunk az Isten-várta eredményt valósítsák meg.
Teilhard de Chardin: Benne élünk
09.09.14.

102.
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
Reményik Sándor
09.09.05.

101.
Tudom, hogy Isten nem bíz ránk semmit, amit ne tudnánk megtenni.
Bár ne lenne ekkora bizalma bennem!
Teréz anya
09.08.31.
L. Judit

Kedves Dalosok, közeleg az őszi idő, ezért azok számára, akik nincsenek tisztában a végtelen ciklus fogalmával:

Az igazgató így szól titkárnőjéhez:
– Egyhetes kongresszusra utazunk külföldre, tegye meg, kérem a szükséges előkészületeket..
A titkárnő felhívja a férjét:
– Egyhetes kongresszusra utazunk a főnökkel. Légy szíves, vigyázz magadra, míg távol leszek, drágám!
A férj felhívja a szeretőjét:
– A feleségem külföldre utazik egy hétre. Mit gondolsz erről, hercegnőm?
A tanítónő (történetünk hercegnője) a gyerekekhez:
– A jövő héten nem jövök, tehát nektek sem kell.
Az egyik gyerek a nagyapjához:
– Nagyapa, a jövő héten nem kell iskolába mennünk, és a múltkor azt ígérted, ha így lesz, elviszel a messzi hegyek közé.
A nagypapa (történetünk igazgatója) imádja az unokáját, ezért felhívja a titkárnőjét:
– Az unokám megkért, hogy töltsem vele a következő hetet, így nem megyek a kongresszusra. Kérem, töröltesse a foglalásokat.
Titkárnő a férjhez:
– Az igazgató lemondta az utat, vagyis maradok, drágám.
A férj a szeretőhöz:
– Sajnos nem lehetünk együtt édesem, a feleségem mégsem utazik el.
A tanítónő értesíti a gyerekeket az iskolában:
– A dolog közben megoldódott, a tanítás mégsem marad el.
A gyerek szól a nagypapának:
– Mégis lesz iskola, most nem tudunk kirándulni.
Az igazgató a titkárnőnek:
– Az unokám lemondta az utazást. Kérem, folytassa a megfelelő előkészületeket a kongresszussal kapcsolatban.
09.aug.14.

üzenet – folytatás